Elektroniczna Książka Służby

Elektroniczna Książka Służby

Pr02_magazynowadzenie papierowych książek służby odchodzi do historii. Koniec ze żmudnym wpisywaniem danych, przechowywaniem stosów książek i żmudnym wyszukiwaniem w nich informacji.

Dzięki Elektronicznej Książce Służby wszystkie dane zachowywane do tej pory w formie papierowej będą zapisywane cyfrowo w jednym miejscu gdzie w łatwy sposób będziemy mogli dotrzeć do zdarzeń i incydentów zapisanych nawet po wielu latach.

Dzięki elektronicznej książce służby wszystkie raporty i notatki ze zdarzeń, przekazywane są natychmiast do odpowiednich osób. Na zdefiniowany adres email natychmiast po zarejestrowaniu dotrze raport ze zdarzenia. Jeśli wpiszemy w aplikacji numer telefonu, możliwe jest dodatkowo wysłanie powiadomienia SMS o tym, że zdarzenie wystąpiło.

 • Wszystko jest ulokowane na centralnym serwerze, dzięki czemu mamy dostęp do danych i raportów z każdego miejsca gdzie jest Internet.
 • Łatwa i klarowna archiwizacja (dostęp do raportów) po obiektach (wyszukiwarka obiektów on-line)
 • Szybkie zgłoszenia incydentów, powiadomienia o zdarzeniach przez SMS / email.
 • Przejrzyste wprowadzanie informacji o rozpoczęciu zmiany i jej zakończeniu.
 • Możliwość podglądu obsady zmiany w czasie rzeczywistym.
 • Proste dodawanie komentarzy do zdarzeń.
 • Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów do raportu
 • Wiele innych.
System Ochrona On-Line to nowoczesne narzędzie dające wiele możliwości:

System Ochrona On-Line to nowoczesne narzędzie dające wiele możliwości:

 • Możliwość g01_ochrona_fizycznarafikowania Agentów Ochrony w prosty i przejrzysty sposób.
 • Blokady wprowadzenia do planu pracy tej samej osoby w tym samym czasie na kilku obiektach.
 • Możliwość wyłapywania błędów już na etapie wprowadzania grafiku agentów ochrony. System wyświetli błędy krytyczne oraz nie dopuści do niepoprawnego planowania obsady.
 • Łatwe rozliczenie przepracowanych godzin pracy agenta ochrony. System porówna je z Umową i umożliwi wystawienie prawidłowej faktury.
 • Następnie system na podstawie zaplanowanego grafiku przygotuje listę pracowników i wartość należnego im wynagrodzenia.
 • Szybka i automatyczna integracja ADINFO z programami kadrowo-księgowymi.
 • Zapominasz o listach płac w formie papierowej, przynoszonych do księgowej.
 • Szybki eksport danych oraz łatwe importowanie ich do programu księgowego. Bardzo przyspiesza to procesy w firmie oraz ogranicza kosztowne błędy.
 • Prowadzisz więcej niż tylko jedną firmę? Żaden problem, w programie ADINFO bez problemu możesz przenosić dane pracowników według Twoich potrzeb tak żeby zoptymalizować koszty pracownicze. Wszystko posiadasz w jednym systemie odpowiednio pogrupowane.
ADINFO w chmurze!

ADINFO w chmurze!

03_chmuraWraz z nowym rokiem pojawiają się nowe wyzwania oraz szanse. Nie będzie to łatwy rok na pewno, ale dzięki rozwiązaniu ADINFO od 2017 możesz korzystać z naszego systemu bez konieczności instalacji i mozolnego wdrożenia. Dotychczasowe rozwiązania przenieśliśmy na serwery ADINFO do których będziesz miał stały dostęp ze swojego komputera.

Z  czym to się wiąże? 

 • Z brakiem konieczności zakupu serwera.
 • Bbrak opłat dla firm/specjalistów IT za usługę pomocy informatycznej przy wdrażaniu systemu (my to zrobimy za nich, nieodpłatnie).
 • Specjalny rabat od ADINFO równoznaczny z odciążeniem Ciebie z opłaty licencyjnej za korzystanie z bazy danych firmy SAP której ADINFO jest oficjalnym dystrybutorem i

Moduły z których możesz skorzystać w wersji zdalnej systemu:

 1. Ochrona Fizyczna
 2. Fakturowanie i Windykacja
 3. Magazyn
 4. Marketing CRM
Translate »