Elektroniczna Książka Służby

Elektroniczna Książka Służby

Prowadzenie papierowych książek służby odchodzi do historii. Koniec ze żmudnym wpisywaniem danych, przechowywaniem stosów książek i żmudnym wyszukiwaniem w nich informacji.

Dzięki Elektronicznej Książce Służby wszystkie dane zachowywane do tej pory w formie papierowej będą zapisywane cyfrowo w jednym miejscu gdzie w łatwy sposób będziemy mogli dotrzeć do zdarzeń i incydentów zapisanych nawet po wielu latach.

  • Wszystko jest ulokowane na centralnym serwerze, dzięki czemu mamy dostęp do danych i raportów z każdego miejsca gdzie jest Internet.
  • Łatwa i klarowna archiwizacja (dostęp do raportów) po obiektach (wyszukiwarka obiektów on-line).
  • Szybkie zgłoszenia incydentów, powiadomienia o zdarzeniach przez SMS / email.
  • Przejrzyste wprowadzanie informacji o rozpoczęciu zmiany i jej zakończeniu.
  • Możliwość podglądu obsady zmiany w czasie rzeczywistym.
  • Proste dodawanie komentarzy do zdarzeń.
  • Możliwość dodawania zdjęć i dokumentów do raportu
  • Wiele innych.
Szybka i automatyczna integracja ADINFO z programami kadrowo-księgowymi.

Szybka i automatyczna integracja ADINFO z programami kadrowo-księgowymi.

adi_04_marketing_crmSystem ADINFO można zintegrować z programem kadrowo księgowym. Dane które są przechowywane i wprowadzane do systemu ADINFO możemy eksportować do programu księgowego firmy. Dzięki temu zapominamy o listach płac w formie papierowej, przynoszonych do księgowej. Tutaj system pozwala nam wyeksportować dane oraz zaimportować je do programu księgowego w kilka chwil. Bardzo przyspiesza to procesy w firmie oraz ogranicza kosztowne błędy.

Prowadzisz więcej niż tylko jedną firmę? Żaden problem, w programie ADINFO bez problemu możesz przenosić dane pracowników według Twoich potrzeb tak żeby zoptymalizować koszty pracownicze. Wszystko posiadasz w jednym systemie odpowiednio pogrupowane.

Grafikowanie Agentów Ochrony z Systemem Ochrona ADINFO

Grafikowanie Agentów Ochrony z Systemem Ochrona ADINFO

Na co dzień może się zdarzyć, że  ten sam pracownik zostanie zaplanowany do pracy na kilku obiektach w tym samym czasie. Mogą też wystąpić posterunki na których nie zaplanowano właściwej obsady. System sprawnie wyłapie błędy już na etapie wprowadzania grafiku agentów ochrony i wyświetli błędy krytyczne oraz nie dopuści do niepoprawnego planowania obsady.

Każdy obiekt posiada ustalone swoje stawki godzinowe. Na jednym są one wyższe na drugim niższe. Dzięki systemowi ADINFO nie będzie problemu z rozliczeniem albowiem system wyliczy godziny przepracowane dla Klienta, porówna je z Umową i umożliwi wystawienie prawidłowej faktury. Następnie system na podstawie zaplanowanego grafiku przygotuję listę pracowników i wartość należnego im wynagrodzenia.

Tworzenie grafiku na kolejny miesiąc to już nie kłopot. System sam zasugeruje Ci kalendarz pracy dla Twoich ludzi. To bardzo duża oszczędność czasu.

Translate »